Κράτος Προβοκάτορας των δικών του Νόμων!

Μια ακτίνα φωτός άρχισε να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα όταν, στις 25 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε ο Περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος του 2019 (62(1)/2019. Όλοι μας τότε, πιστέψαμε ότι επιτέλους μια εναλλακτική μορφή επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από τον χωρισμό δύο ανθρώπων, θα εφαρμοζόταν και στον τόπο μας με αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση σε μεγάλο βαθμό των δικαστηρίων μας και την γρήγορη επίλυση των ζητημάτων που αναφύονται.

Ο σκοπός του νόμου αυτού είναι να οδηγήσει τα ζευγάρια σε μια οικειοθελή διαδικασία όπου πρωτεύοντα ρόλο στη λήψη των αποφάσεων θα έχει το ζευγάρι καθώς η όποια λύση θα προέρχεται από αυτούς και δεν θα καλείται κάποιος τρίτος να αποφασίσει για τις διαφορές τους. Επίσης, με τη διαμεσολάβηση το κόστος θα περιοριστεί αρκετά σε σύγκριση με το τι ισχύει σήμερα και ο χρόνος επίλυσης των όποιων διαφορών θα περιοριστεί στο ελάχιστο καθώς δεν θα υπάρχουν αυστηροί δικονομικοί κανόνες και περίπλοκες διαδικασίες.

Ο νόμος της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές προνοεί ότι αυτός θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του, δηλαδή την 26ην Οκτωβρίου 2019. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, για να μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος θα πρέπει να καταρτιστούν κανονισμοί οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη διαδικασία, τα προσόντα των διαμεσολαβητών και γενικά τον τρόπο εφαρμογής του.

Η αρμόδια αρχή για την θέσπιση των κανονισμών που δεν είναι άλλη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάλεσε τους αρμόδιους φορείς για διαβούλευση στις 16 Αυγούστου 2019, δηλαδή την επόμενη του Δεκαπενταύγουστού, όπου ως γνωστό όλη η Κύπρος ευρίσκεται σε διακοπές, και έθεσε ως ορόσημο την 6η Σεπτεμβρίου 2019 για να ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση. Παρά το γεγονός ότι η 6η Σεπτεμβρίου έχει παρέλθει προ πολλού, κανένας κανονισμός δεν έχει θεσπιστεί με αποτέλεσμα ο νόμος να τέθηκε μεν σε ισχύ, αλλά να μην μπορεί να εφαρμοστεί ελλείψει κανονισμών!

Για ακόμη μια φορά ζητήματα τα οποία άπτονται της κοινωνίας και του κοινωνικού ιστού αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα, ακόμη και τριτεύοντα ζητήματα.

Κυριάκος Ορφανίδης

Πηγή: sigmalive.com

Share this post