Απόφαση Προσφυγής 26-8-21 και σχολιασμός απόφασης από Legal Partners

Την 26.8.2021 το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σε προσφυγή πελάτη της Δικηγορικής μας Εταιρείας Ορφανίδη, Χριστοφίδη και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, ιδιοκτήτη επιχείρησης στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία που στρεφόταν εναντίον ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο Αιτητής  ζητούσε απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων που υπέβαλλε στη Διοίκηση συμφώνως των προνοιών του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 (Ν. 119(Ι)/2004). Ο αρμόδιος Υπουργός στο πλαίσιο ιεραρχικής προσφυγής έκρινε πως οι πληροφορίες που ο Αιτητής ζητούσε δεν ενέπιπταν στις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα δεν μπορούσαν να θεωρηθούν περιβαλλοντικές πληροφορίες. 

Ο Αιτητής αμφισβήτησε την απόφαση του Υπουργού καταχωρώντας προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο. Το Διοικητικό Δικαστήριο, εξετάζοντας πρώτη φορά στην Κύπρο τέτοια διαφορά, και αφού έκρινε καταρχήν ότι ορισμός του όρου «πληροφορία σχετική με το περιβάλλον» που αναφέρεται στην εθνική νομοθεσία δεν είναι εξαντλητικός ή περιοριστικός, αλλά ενδεικτικός, παρέχοντας ωσαύτως ένα ευρύ πεδίο ερμηνείας και εφαρμογής όσον αφορά στην πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, αποφάσισε πως η κρίση της Διοίκησης ήταν αόριστη και ελλιπής. 

Η παρούσα απόφαση κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική καθότι το Δικαστήριο ασχολήθηκε ειδικότερα με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και της Σύμβασης Άαρχους που πραγματεύεται την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντική πληροφόρηση. 

Την υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου χειρίστηκε η δικηγόρος του Γραφείου μας κα. Χριστίνα Σιακαλλή.

 

Share this post