Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό δίκαιο

Το γραφείο μας ενεργεί εκ μέρους δανειοληπτών και δανειστών στον πολύπλοκο χρηματοοικονομικό τομέα και ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές. Ορισμένες από τις εργασίες του γραφείου σε αυτό το τομέα είναι οι εξής:

  • Έγγραφα δανείων (bilateral and syndicated) και ασφαλιστικών εγγράφων
  • Χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων
  • Διεθνές Εμπόριο, Έντυπα πίστωσης, έντυπα εγγυήσεων και διαπραγματεύσιμων εγγράφων και άλλα συναφή
  • ζητήματα
  • Χρηματοδοτική μίσθωση, κάλυψη και εγγύηση
  • Διαδικασίες πτώχευσης
  • Γενικά Τραπεζικά ζητήματα
  • Δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα (Μετατροπή σε ξένο νόμισμα)
  • Προστασία Εγγυητών

Share this post