Δικαστηριακές Υποθέσεις και Επίλυση διαφορών

Το γραφείο μας διατηρεί ισχυρό δικαστηριακό τμήμα το οποίο εργάζεται για τους πελάτες μας για την επίλυση των διαφορών τους με επαγγελματικό, έγκαιρο, ενδελεχή και άμεσο τρόπο στους ακόλουθους τομείς:

 • Διοικητικό και Δημόσιο Δίκαιο
 • Τραπεζικές Διαφορές
 • Εταιρικές και Εμπορικές διαφορές
 • Προσωπικές βλάβες
 • Περιουσιακές διαφορές
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο των Συμβάσεων
 • Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Διαιτησία
 • Διαμεσολάβηση

Share this post