Δίκαιο Ενέργειας

Το Δίκαιο Ενέργειας συνδυάζει και απαιτεί τεχνική κατάρτιση και εις βάθος γνώση της βιομηχανίας. Η Legal Partners εκπροσωπεί την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου από το 2010 και έχει αποκτήσει υψηλή κατάρτιση και γνώση του συγκεκριμένου πεδίου.

Share this post