Ανακοίνωση σχετικά με COVID – 19

Η Δικηγορική Εταιρεία Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αξιολογώντας τα δεδομένα που συνεχώς διαφοροποιούνται και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση αποφάσισε τα εξής κατόπιν διαβουλεύσεων που είχε με τους εργοδοτούμενους της:

  • Παρέχει τη δυνατότητα εργασίας σε αριθμό εργοδοτουμένων της να εργάζονται από την οικία τους, μέτρο το οποίο θα δημιουργήσει αποσυμφόρηση των εργασιακών χώρων.
  • Λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση πελατών για έκτακτες ανάγκες.
  • Αναβολή όλων των συναντήσεων με πελάτες στους γραφειακούς χώρους ,εκτός πολύ εξαιρετικών περιπτώσεων και αφού λαμβάνονται τα σωστά μέτρα ασφαλείας, και ρύθμιση τέτοιων με ηλεκτρονικά μέσα όπου παρέχεται τέτοια δυνατότητα.
  • Οι είσοδοί στους χώρους του γραφείου παραμένουν κλειστοί προς αποφυγή της εισόδου απρόσκλητων επισκεπτών.

Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 2 εβδομάδες.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς και τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν όποτε κριθεί αναγκαίο.
Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους συμπολίτες και πελάτες μας για περιορισμό των δραστηριοτήτων τους.

Είμαστε βέβαιοι πως με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, και ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμοδίων, η κοινωνία μας θα βγει νικήτρια και από αυτή την περιπέτεια.

Share this post