Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα HELP

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικών Δικαιωμάτων»

Οι δικηγόροι του γραφείου μας Γιώργος Τ. Χριστοφίδης και Κωνσταντίνος Παντελή συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικών Δικαιωμάτων (Data Protection and Privacy Rights).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διοργανώθηκε από τον Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούνταν από 10 θεματικές ενότητες και μια τελική εξέταση. 

Κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε σχέση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει σε κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ε.Ε.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρόνοιες της  Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή ως Σύμβαση 108+ και στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε., γνωστός ως GDPR.

Πέραν της επεξήγησης των βασικών αρχών και κανόνων που ενσωματώνονται στα ως άνω κείμενα, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε και σε πιο εξειδικευμένες θεματικές ενότητες όπως η ειδική προστασία των δεδομένων υγείας, το ισοζύγιο μεταξύ του δικαιώματος προστασίας του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής, στο οποίο εμπίπτει ανάμεσα σε άλλα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, και του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης των ΜΜΕ, η προστασία των δεδομένων στο χώρο εργασίας τους, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις ιδιωτικής ζωής σε συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες.

 

9 Απριλίου 2020

Share this post