Εκλογές του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου

Ο δικηγόρος του γραφείου μας κ. Γιώργος Χριστοφίδης κατέρχεται στις εκλογές του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με βασικό γνώμονα και επιδίωξη την αναβάθμιση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό του κλάδου αλλά και του κράτους δικαίου.

Προσβλέπουμε και επιδιώκουμε την μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη των συναδέλφων μας. Τιμή για εμάς η συμπερίληψη μας στον συνδυασμό του Δρ. Χρίστου Κληρίδη

Share this post