Υπηρεσίες εξωτερικού νομικού συμβούλου στο ΓΕΡΗΕΤ

Το γραφείο μας, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, έχει επιλεγεί ως  επιτυχών προσφοροδότης για  να παρέχει υπηρεσίες εξωτερικού νομικού συμβούλου στο Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). Αποστολή του ΓΕΡΗΕΤ είναι η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε ότι αφορά τιμές, στη διαθεσιμότητα επιλογής, στην προώθηση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης του αποδοτικού ανταγωνισμού, του ελέγχου ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της εγγύησης παροχής μιας ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, τόσο στην αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσο και στην αγορά των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

Share this post