Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου για την Απόρριψη Αιτήματος Παράτασης Άδειας για Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου.

Η Δικηγόρος του Γραφείου μας Χριστίνα Σιακαλλή συμμετείχε στην απόφαση που εξέδωσε χθες το Διοικητικό Δικαστήριο στην υπόθεση Mercureys Solar Energy Ltd v Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, υπόθεση αρ. 635/2016, όπου εξετάστηκε το ζήτημα της παράτασης αδειών για κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

Το Δικαστήριο συμφώνως της πιο πάνω απόφασης αποδέχθηκε την θέση του Γραφείου μας ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είχε διακριτική ευχέρεια να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση παράτασης, αξιολογώντας όλα τα ενώπιον της δεδομένα και κατέληξε ότι η λήψη υπόψη της έμπρακτης πρόθεσης του αδειούχου για την υλοποίηση του έργου και των ενεργειών στις οποίες είχε ή δεν είχε προβεί μέχρι τη λήξη της ισχύος της Εξαίρεσης από άδεια, ήταν ευλόγως επιτρεπτή για την ΡΑΕΚ δεδομένου ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου κατασκευής Φωτοβολταϊκού Πάρκου και το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα ήταν μεταξύ των στοιχείων τα οποία η ΡΑΕΚ είχε προσμετρήσει για να εγκρίνει την αίτηση.

Επιπλέον το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της Αιτήτριας ότι λόγω της μεταβίβασης της εξαίρεσης δεν δεσμευόταν από το χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε ο προηγούμενος αιτητής αποδεχόμενο την θέση μας ότι η προς την Αιτήτρια μεταβίβαση έγινε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της εξαίρεσης από άδεια.

Μέσα στα πλαίσια αυτά το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της ΡΑΕΚ να απορρίψει αίτημα παράτασης εξαίρεσης από άδεια κατασκευής Φωτοβολταϊκού Πάρκου είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Share this post