Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου για τη διακοπή πληρωμής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε πρώην μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Η Δικηγόρος του Γραφείου μας Χριστίνα Σιακαλλή συμμετείχε στην απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Δικαστήριο στην υπόθεση χχχχ Κυπριανίδης v. Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, όπου εξετάστηκε το ζήτημα της διακοπής πληρωμής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε πρώην μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης ο Αιτητής στην προσφυγή διορίστηκε ως μέλος της ΡΑΕΚ για περίοδο από 21/1/2004 μέχρι 1/2/2016.

Η ΡΑΕΚ, μετά από γνωμάτευση του γραφείου μας, συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό του 2015 την υποχρέωσή της για το συνταξιοδοτικό σχέδιο των Μελών της ΡΑΕΚ και του προσωπικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ.  Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για τα έτη 2015, 2016 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τον Ιανουάριο του 2017 το Υπουργείο  Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μετά από υπόδειξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, απαίτησε όπως, για να καταστεί δυνατή η άμεση προώθηση του Προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ, αφαιρεθούν τα κονδύλια αναφορικά με την καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε πρώην μέλη της ΡΑΕΚ.

Η ΡΑΕΚ, παρά την έντονη διαφωνία της, και τις αντίθετες νομικές γνωματεύσεις που είχε και υπέβαλε προς Υπουργείο και Ελεγκτική Υπηρεσία, αναγκάστηκε, ενόψει του γεγονότος ότι δεν θα προωθείτο ο προϋπολογισμός της, να αφαιρέσει τη πρόνοια για την καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων προς τα πρώην Μέλη της ΡΑΕΚ και υπέβαλε τον τελικό της προϋπολογισμό για το έτος 2017 χωρίς τη συμπερίληψη της εν λόγω πρόνοιας.

Το Δικαστήριο εξετάζοντας το όλο ζήτημα έκρινε ότι η όποια θεώρηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ή του Υπουργείου ως προς την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας είναι αδιάφορη, όπως νομικώς αδιάφορος είναι και ο εξαναγκασμός που επικαλέστηκε η ΡΑΕΚ και ακύρωσε την απόφαση για την διακοπή πληρωμής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε πρώην μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

Share this post