Ανακύκλωση καταστροφής εμπιστευτικών εγγράφων

Η δικηγορική εταιρεία Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., πιστή στις αρχές της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος ευρύτερα, σε συνεργασία με τις εταιρείες PROSHRED Ltd και IS RECYCLE LTD, προχώρησε σε ανακύκλωση καταστροφής εμπιστευτικών εγγράφων για το έτος 2018.

Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Share this post