ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βάσει των εισηγήσεων των Συμβουλευτικών Επιστημονικών Επιτροπών και για σκοπούς διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας, η Διεύθυνση της Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ ενημερώνουν τους πελάτες τους τα εξής: 

(α) Επειδή με βάση τις οδηγίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου επαναλειτουργούν τα Δικαστήρια για συγκεκριμένες υποθέσεις σας πληροφορούμε πως το Δικηγορικό μας Γραφείο θα είναι σε λειτουργία και συνεχή ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων των πελατών της. 

(β) Ενόψει της συνέχισης ισχύος των περιοριστικών μέτρων θα αποφεύγονται εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων η διενέργεια συναντήσεων στα γραφεία της Εταιρείας μέχρι της πλήρους άρσης των περιοριστικών μέτρων, και όσων θα διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες προφύλαξης του Υπουργείου Υγείας. 

(γ) Η Εταιρεία για την περίοδο αυτή έχει προβεί σε τεχνολογικές ρυθμίσεις ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με πελάτες σε τηλεδιασκέψεις για συζήτηση θεμάτων ή ζητημάτων που αφορούν τους πελάτες αλλά και ενημέρωση τους για υφιστάμενες εκκρεμούσες υποθέσεις τους. 

Προς τούτο ενημερώνουμε την εκλεκτή πελατεία μας όπως επικοινωνει τηλεφωνικά με το τηλεφωνικό κέντρο (22028610) για σκοπούς ρύθμισης ανάλογων διασκέψεων ή συναντήσεων για να σκοπούς προστασίας τόσο των ιδίων των πελατών αλλά και για σκοπούς προστασίας του προσωπικού του γραφείου. 

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας. 

 

4 Μαίου 2020/Λευκωσία 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΟΔΗΓΙΕΣ

Share this post