Έναρξη του προγράμματος HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης

Οι δικηγόροι του γραφείου κύριος Γιώργος Τ. Χριστοφίδης και κύριος Κωνσταντίνος Παντελή συμμετείχαν στη πρώτη συνάντηση που σηματοδοτεί την έναρξη του προγράμματος HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά στην κατάρτιση και εκμάθηση Δικαστών και Δικηγόρων της Δημοκρατίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή.

Share this post